Video nadzor treba posmatrati kao investiciju koja se vrlo brzo vraća povećavanjem stepena bezbednosti stanara i njihove imovine.

Takodje se može nadgledati i parking sa vozilima stanara.

Video nadzor stambenih objekata sa praćenjem sastoji se od: kamere, napajanja, električnih veza, RF-modulatora, sistema za priključak na kablovsku mrežu i DVR-a na kome se vrši snimanje video signala koji se u slučaju potrebe može pregledati i preneti na druge medije kao trajni zapis.